Vítejte na našem novém webu

Vítejte na našich nových webových stránkách, které byly připraveny díky grantové podpoře Městské části Prahy 1. Nové stránky mají lepší design, ale hlavně funkčnost a umožní vás nejen lépe seznámit s naší činností, ale i nám získat vaši zpětnou vazbu. Vítáme jak nové členy, kteří by měli zájem se účastnit spolkové činnosti, tak i jakékoliv nápady, návrhy či kritické připomínky k naší činnosti či dění ve čtvrti Na Františku.

O našem spolku

Počátky občanského sdružení Spolku občanů a přátel čtvrti Na Františku se datují do roku 2001, kdy vzniknul z touhy seznámit navzájem své sousedy a další lidi, kteří mají blízký vztah k této čtvrti a ze zájmu o veřejné dění v této kouzelné části Starého Města. Sdružuje zejména obyvatele, vlastníky nemovitostí či podnikatele ve čtvrti na Františku (někdy též nazývané Anežská čtvrť), ale i příznivce tohoto jedinečného místa v srdci Staré Prahy.

Hlavním cílem Spolku je obnovení plnohodnotného života a zachování jedinečné atmosféry této čtvrti pro všechny, kteří v ní žijí, pracují, podnikají či se jinak účastní jejího života. V průběhu uplynulých let jsme se zajímali i o nové stavby, které se připravují v našem nejbližším okolí a snažili se (a nadále snažíme), aby nenarušily jedinečný Genius Loci tohoto místa.

V roce 2011 oslavil „Spolek Na Františku“ již 10. výročí vzniku. U příležitosti tohoto výročí, ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Matky Boží před Týnem a za podpory grantu Městské části Prahy 1, byl na konci loňského roku uspořádán koncert duchovní hudby v kostele sv. Haštala.

Vytvořil Pixelfield, s.r.o. - webdesign, webové aplikace a firemní web